• NiceTreenis vision

  NiceTreenis vision är att genom träning & träningsgemenskapen få kvinnor att leva livet fullt ut!

  Fanny Indola är kvinnors egna PT i Karleby

  Kvinna, är du:

   

  -Osäker på tekniken när du tränar?

   

  -Osäker på hur du kan & ska träna för att stärka upp just Din kropp i det livsskedet du är i just nu?

   

  -Trött på att inte ha någon överloppsenergi utöver vardagssysslorna?

   

  -Frustrerad över att du inte får de resultat du vill ha, fastän du tränar/rör på dig regelbundet?

   

  -Intresserad av att träna, men du känner dig inte hemma på vanligt gym?

   

   

  Skulle du vilja:

   

  -Få mera självsäkerhet när du tränar, samt förbättra din teknik?

   

  -Få personlig coaching & stöd under träningen?

   

  -Få mera energi & ork till vardagen?

   

  -Få undervisning & hjälp av en erfaren coach?

   

   

  Känner du igen dig på en eller flera av ovannämda punkter? Så gör många andra kvinnor också. Du är inte ensam med dessa tankar.

   

  Jag ville få ändring på detta, därför grundade jag år 2017 NiceTreeni. Så att kvinnor ej ska behöva känna sig osäkra eller rädda när de tränar.

   

   

  Vi är alla individer, så varför skulle inte detta tas ibeaktan även under träningspasset? Det gör jag. Jag vill att de som deltar i träningskurserna, ska få resultat och få framsteg vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. jag vill endast erbjuda det bästa åt NiceTreenis kunder.

   

  Jag blev frustrerade över att det ges fel & otillräcklig information åt kvinnor tex. om träning under/efter gravidiet, träning med framfall eller urinläckage osv. Jag vill ge kvinnor verktyg & strategier, så att kvinnor kan träna säkert & effektivt oberoende livssituation.

  Jag, Fanny, NiceTreenis grundare, har lång specialisering inom kvinnohälsa, träning under & efter graviditet, samt hur man bygger kroppen starkare vid framfall & urinläckage.

   

  Man får alltid ta tag i mig under ledda pass, ifall man behöver alternativ till någon övning, tex. på grund av läckage, framfall, smärta, magmuskeldelning eller vilken orsak som helst. Det är det jag är till för.

   

  För mig är det viktigt att INTE läsa upp en lång lista på "övningar man ej får utöva". Tillsammans hittar vi de lösningar som passar just Dig!

   

  För mig är det viktigt, att varje individ blir sedd & känner sig välkommen

×
Kursernas bokningsregler:
Genom att anmäla dig till kursen godkänner du bokningsreglerna. Grupper och workshops betraktas som en kursenhet. Deltagaren binder sig till hela kursen vid platsbokning. Kurser och workshops bokas via hemsidan, faktura för kursavgiften skickar per mejl inom några dagar.
Jag skickar ett infobrev per mejl före kursen. Kontakta mig via e-post om du inte fått infobrevet en vecka före kursstart. Kontrollera vid behov även din e-posts skräppostmapp.
Anmälan till kursen (platsbokning) är bindande och kursavgiften återbetalas inte. Betalning av kursavgiften är en förutsättning för att delta i kursen. Du kan ge din plats åt en annan person om du vill, ifall du får förhinder. Hör av dig per e-post snarast. Epostadress: fanny@nicetreeni.fi
Om du avbryter din kurs på grund av sjukdom (läkarintyg måste tillhandahållas) kommer avbokningen att vara kostnadsfri. Ångerrätten gäller inte elektroniskt levererat material.
NiceTreeni är inte skyldigt att ersätta kursen om deltagaren inte deltar i hela eller delar av kursen. Om hela kursen avbokas på grund av NiceTreenis anledning, så återbetalas avgiften i sin helhet. NiceTreeni förbehåller sig rätten att ändra kursinnehåll, vid till exempel sjukdomsfall eller pandemi. Ifall förhinder för att hålla kursen face-2-face (pga. pandemin), så kan en del av kursen flyttas online eller till ett senare skede.
Alla utestående överförs till inkassobyrån.

Försäkring:
NiceTreeni har ej försäkrat kunderna. När man deltar i en kurs / PT-timme är det kundens eget ansvar att ordna nödvändig olycksfallsförsäkring. Det är på kundens ansvar att rapportera eventuella förändringar i sin hälsa om det påverkar träningen & prestationen.

NiceTreeni förbehåller sig rätten att ändra villkoren.
×
TIETOSUOJASELOSTE 
 
Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot: 
NiceTreeni 
Grossintie 1, 67600 Kokkola
0405318701 fanny@nicetreeni.fi 
 
Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: 
 Fanny Indola 
 Grossintie 1, 67600 Kokkola
0405318701 
 
Rekisterin nimi: 
NiceTreenin asiakastietorekisteri, markkinointirekisteri 
 
Rekisterin käyttötarkoitus:
 
Kerättäviä henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: 
 
– Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin ylläpito, kehittäminen ja seuranta 
– Palveluiden toteuttaminen 
– PT-tapaamisten/valmennukseen tarvittavan tiedon kirjaaminen 
– Markkinointi, analysointi ja tilastointi 
– Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen 
– Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely 
 
Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: 
 
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on NiceTreeni:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Tietojen käsittely perustuu sekä lakisääteiseen velvoitteeseen että rekisteröidyn suostumukseen. 
 
Rekisterin tietosisältö: 
 
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja: 
 
– Nimi, sukupuoli, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. 
– Jono-, ajanvaraus, paikkavaraus- ja käyntitiedot 
– Tieto asiakkaan ostamista palveluista (ostetun palvelun tiedot, hintatiedot, palvelun käyttötiedot, laskutustiedot, maksusuoritustiedot, maksutapatiedot, maksuaikatiedot, peruutustiedot, palautustiedot) 
-Palvelun käyttötiedot (kurssien osallistumistiedot) 
– Valmennuksen kannalta oleelliset terveydentila tiedot 
– Laskutustiedot 
– Asiakkaan lähettämät sähköpostit, www-lomakkeella lähetetyt yhteydenottopyynnöt ja tekstiviestit, uutiskirjeeseen liittyminen, sähköiset lomakkeet, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
– Asiakkaalta pyydetyt luvat ja suostumukset 
– Asiakkaan itse tuottama sisältö, kuten asiakaspalaute, mielipidekyselyt, kommentit ja muut asiakkaan suostumuksella annetut tiedot 
– Muut mahdolliset asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, esim. harrastuksista ja työstä 
-Evästeet kotisivujen seurannassa 
 
Tietojen säilytysaika: 
 
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakas & valmennussuhteen ylläpitoon, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai markkinointitarkoitukseen. 
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: 
 
-Asiakkaan yhteystietoja, kuten sähköpostia, nimeä ja osoitetta voidaan siirtää säännönmukaisesti markkinointitarkoituksiin tietosuojalain puitteissa (kuten esim. suoramarkkinointi, Facebookin mainostyökalut ja mielipide- ja markkinointitutkimukset) 
-Kirjanpitoon tarvittavat tiedot välitetään kirjanpitäjälle (Afecta Oy) joka säilyttää asianmukaisesti kirjanpitoon tarvittavan aineiston lain mukaisesti 
-Ajanvarausjärjestelmä, maksujärjestelmä, paikkavarausjärjestelmä (Strikingly(kotisivut) / Izettle / SumUp) 
-Yhteystiedoista ei käy ilmi asiakassuhteen laatu 
-Asiakkaan pyynnöstä ja suostumuksesta oleellisia tietoja voidaan luovuttaa konsultointitarkoituksessa tai valmennuksen siirtämistarkoituksessa toiselle ammattilaiselle kuten fysioterapeutille 
-Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
-Henkilötietoja ei koskaan luovuteta eri tahoille 
-Henkilötietoja voidaan erityistilanteissa luovuttaa Suomen lain edellyttämällä tavalla viranomaistahoille. 
-Perinnässä tarvittavat tiedot välitetään perintätoimistolle, jos asiakas ei ole reagoinut maksumuistutuksiin. 
 
Evästeiden (cookies) käyttö: 
 
Käytän sivuillani ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystyn jatkuvasti parantamaan sivujeni sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytän niitä siten, että voin tarjota asiakkailleni kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. 
 
Mikäli sivuillani vieraileva käyttäjä ei halua minun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämäni sivujen ja tarjoamieni palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. 
 
Rekisterin suojaus: 
 
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden kautta. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Sähköinen aineisto on turvattuna salasanojen takana. Manuaalinen aineisto säilytetään sille tarkoitetussa lukitussa paikassa. 
 
Rekisteröidyn oikeudet: 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle postitse. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.