• Individuella PT-tjänster & skräddarsydda träningsprogram

  1-1 PT-träffar & träningsprogramspaket är gjorda för Dig som vill ha personlig hjälp & rådgivning av erfaren lic. Personlig Tränare.

   

  PT-tjänsterna kan betalas med faktura, kortbetalning eller motionssedlar/förmåner.

   

  Följande motionssedlar/förmåner kan användas:

  -Smartum motionssedlar & SmartumPay

  -TYKY motionssedlar & TYKYOnline

  -Epassi

  -Edenred kortbetalning & virikesedlar

  -Eazybreak

  Styrketräning för gravida, efter förlossning och med bäckenbotten problematik såsom framfall & urinläckage.

  Kundrespons:

  "Jag har fått tillbaka den regelbundna träningen & rörelsen, som jag har saknat under flera års tid. Du gav ett sådant träningsprogram, som var enkelt att utföra även hemma."

   

  Orginalet på finska: "Oon saanut takaisin taas sen säännöllisyyden liikkumiseen ja treenaamiseen, mikä mulla on ollut kadoksissa monta vuotta. Teit semmoisen treeniohjelman, jota oli helppo toteutta myös kotona."

  "Intresset höll i under hela coachingprocessen & mot slutet så ökade iver, när man såg framsteg! Och dina veckorapportsanalyser var alltid jätte noggranna, du tog ibeaktan vad som gått bra under den gångna veckan, vad jag lyckats med samt även det som jag bör fokusera på att förbättra."

   

  Orginalet på finska: "Mielenkiinto säilyi koko jakson ajan ja loppua kohti innostus oikein kasvoi, kun huomasi kehitystä omassa kropassa! Ja sun viikkoraporttien analyysit oli aina tosi tarkkoja, kiinnitit huomiota siihen mikä oli mennyt hyvin, missä olin onnistunut ja myös siihen missä vielä on petrattavaa ja miten sitä asiaa olisi hyvä lähteä petraamaan."

  "Så bra & framgångsrik var dessa 3månader, att träningen fortsatt som vanligt även efter att vår coachingperiod tagit slut. Blicken är riktad framåt mot kommande vår och löpsäsong. 😘"

   

  Orginalet på finska: "Niin hyvä ja onnistunut tämä 3kk oli, että täällä treenit on edelleen jatkuneet entiseen malliin jakson jälkeenkin ja katse siintää jo tulevassa keväässä ja juoksukauden aloituksessa. 😘"

  Individuell PT-träff/träning 60/90min 79,00€/89,00€

  PT-träffarnas innehåll skräddarsys alltid efter just Ditt behov. Rekommenderad längd för första träffen är 90min.

   

  Nedan några exempel på innehåll:

   

  -TE3 rörlighetstest & funktionella tester

   

  -PT-träning (vid träningsstudion eller på spånbanan bredvid studion)

   

  -Teknikcoaching/träning

   

  -Individuella råd & träning under graviditet

   

  -Individuella råd & träning efter graviditet (främja återhämtning, minska på stelheten i kroppen samt förbättra styrkan)

   

  -Granskning av magmuskeldelning, hållningsanalys & individuella träningsövningar för att stärka upp djupa bålstödet & hållningen

   

  -Individuell rådgivning & träningstips, som tar ibeaktan bäckenbottendysfunktioner (urinläckage, framfall, tyngdkänslor)

  Träningsprogramspaket 129,00€

  -20min TE3 rörlighetsanalys & funktionella tester vid träningsstudion

   

  -Skräddarsytt träningsprogram hem eller till gym (1-2 delat)

   

  -Genomgång av träningsprogrammet (uppbyggnad samt övningarna) 45min

   

  -Träningsprogrammet printat ut på papper samt till eposten som PDF-fil (innehåller skriftliga anvisningar & videon av alla övningar)

   

   

  -Kontakt med mig via mejl under 6 veckors tid (möjlighet att ställa frågor angående träningsprogrammet)

   

  Fortsättningprogram 99,00€ (Innehåller skräddarsytt träningsprogram, 45min genomgång av träningsprogrammet, samt träningsprogrammet printat på papper & som PDF-fil till din epost.

   

  Fortsättningprogram 49,00€ (Innehåller skräddarsytt träningsprogram som PDF-fil till din epost.

×
Kursernas bokningsregler:
Genom att anmäla dig till kursen godkänner du bokningsreglerna. Grupper och workshops betraktas som en kursenhet. Deltagaren binder sig till hela kursen vid platsbokning. Kurser och workshops bokas via hemsidan, faktura för kursavgiften skickar per mejl inom några dagar.
Jag skickar ett infobrev per mejl före kursen. Kontakta mig via e-post om du inte fått infobrevet en vecka före kursstart. Kontrollera vid behov även din e-posts skräppostmapp.
Anmälan till kursen (platsbokning) är bindande och kursavgiften återbetalas inte. Betalning av kursavgiften är en förutsättning för att delta i kursen. Du kan ge din plats åt en annan person om du vill, ifall du får förhinder. Hör av dig per e-post snarast. Epostadress: fanny@nicetreeni.fi
Om du avbryter din kurs på grund av sjukdom (läkarintyg måste tillhandahållas) kommer avbokningen att vara kostnadsfri. Ångerrätten gäller inte elektroniskt levererat material.
NiceTreeni är inte skyldigt att ersätta kursen om deltagaren inte deltar i hela eller delar av kursen. Om hela kursen avbokas på grund av NiceTreenis anledning, så återbetalas avgiften i sin helhet. NiceTreeni förbehåller sig rätten att ändra kursinnehåll, vid till exempel sjukdomsfall eller pandemi. Ifall förhinder för att hålla kursen face-2-face (pga. pandemin), så kan en del av kursen flyttas online eller till ett senare skede.
Alla utestående överförs till inkassobyrån.

Försäkring:
NiceTreeni har ej försäkrat kunderna. När man deltar i en kurs / PT-timme är det kundens eget ansvar att ordna nödvändig olycksfallsförsäkring. Det är på kundens ansvar att rapportera eventuella förändringar i sin hälsa om det påverkar träningen & prestationen.

NiceTreeni förbehåller sig rätten att ändra villkoren.
×
TIETOSUOJASELOSTE 
 
Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot: 
NiceTreeni 
Grossintie 1, 67600 Kokkola
0405318701 fanny@nicetreeni.fi 
 
Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: 
 Fanny Indola 
 Grossintie 1, 67600 Kokkola
0405318701 
 
Rekisterin nimi: 
NiceTreenin asiakastietorekisteri, markkinointirekisteri 
 
Rekisterin käyttötarkoitus:
 
Kerättäviä henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: 
 
– Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin ylläpito, kehittäminen ja seuranta 
– Palveluiden toteuttaminen 
– PT-tapaamisten/valmennukseen tarvittavan tiedon kirjaaminen 
– Markkinointi, analysointi ja tilastointi 
– Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen 
– Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely 
 
Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: 
 
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on NiceTreeni:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Tietojen käsittely perustuu sekä lakisääteiseen velvoitteeseen että rekisteröidyn suostumukseen. 
 
Rekisterin tietosisältö: 
 
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja: 
 
– Nimi, sukupuoli, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. 
– Jono-, ajanvaraus, paikkavaraus- ja käyntitiedot 
– Tieto asiakkaan ostamista palveluista (ostetun palvelun tiedot, hintatiedot, palvelun käyttötiedot, laskutustiedot, maksusuoritustiedot, maksutapatiedot, maksuaikatiedot, peruutustiedot, palautustiedot) 
-Palvelun käyttötiedot (kurssien osallistumistiedot) 
– Valmennuksen kannalta oleelliset terveydentila tiedot 
– Laskutustiedot 
– Asiakkaan lähettämät sähköpostit, www-lomakkeella lähetetyt yhteydenottopyynnöt ja tekstiviestit, uutiskirjeeseen liittyminen, sähköiset lomakkeet, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
– Asiakkaalta pyydetyt luvat ja suostumukset 
– Asiakkaan itse tuottama sisältö, kuten asiakaspalaute, mielipidekyselyt, kommentit ja muut asiakkaan suostumuksella annetut tiedot 
– Muut mahdolliset asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, esim. harrastuksista ja työstä 
-Evästeet kotisivujen seurannassa 
 
Tietojen säilytysaika: 
 
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakas & valmennussuhteen ylläpitoon, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai markkinointitarkoitukseen. 
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: 
 
-Asiakkaan yhteystietoja, kuten sähköpostia, nimeä ja osoitetta voidaan siirtää säännönmukaisesti markkinointitarkoituksiin tietosuojalain puitteissa (kuten esim. suoramarkkinointi, Facebookin mainostyökalut ja mielipide- ja markkinointitutkimukset) 
-Kirjanpitoon tarvittavat tiedot välitetään kirjanpitäjälle (Afecta Oy) joka säilyttää asianmukaisesti kirjanpitoon tarvittavan aineiston lain mukaisesti 
-Ajanvarausjärjestelmä, maksujärjestelmä, paikkavarausjärjestelmä (Strikingly(kotisivut) / Izettle / SumUp) 
-Yhteystiedoista ei käy ilmi asiakassuhteen laatu 
-Asiakkaan pyynnöstä ja suostumuksesta oleellisia tietoja voidaan luovuttaa konsultointitarkoituksessa tai valmennuksen siirtämistarkoituksessa toiselle ammattilaiselle kuten fysioterapeutille 
-Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
-Henkilötietoja ei koskaan luovuteta eri tahoille 
-Henkilötietoja voidaan erityistilanteissa luovuttaa Suomen lain edellyttämällä tavalla viranomaistahoille. 
-Perinnässä tarvittavat tiedot välitetään perintätoimistolle, jos asiakas ei ole reagoinut maksumuistutuksiin. 
 
Evästeiden (cookies) käyttö: 
 
Käytän sivuillani ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystyn jatkuvasti parantamaan sivujeni sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytän niitä siten, että voin tarjota asiakkailleni kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. 
 
Mikäli sivuillani vieraileva käyttäjä ei halua minun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämäni sivujen ja tarjoamieni palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. 
 
Rekisterin suojaus: 
 
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden kautta. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Sähköinen aineisto on turvattuna salasanojen takana. Manuaalinen aineisto säilytetään sille tarkoitetussa lukitussa paikassa. 
 
Rekisteröidyn oikeudet: 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle postitse. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.