• Fanny Indola

  Jag är här för att hjälpa Dig hitta träningsglädjen!

  Fanny Indola är kvinnors egna PT i Karleby

  Fanny Indola (FI, SWE, ENG)

   

  Hejsan, jag är Fanny Indola! Efter tredje graviditeten hade jag som föredetta aktivt tränande tappat bort mig själv & träningsglädjen var sedan länge försvunnen. Som vatten över ansiktet förstod jag, att jag hade från aktivtränade förvandlats till en person, som inte längre såg möjligheterna att träna, utan istället såg stora berg som hinder framför mig. Mitt fysiska & psykiska välmående, samt hälsan hade åkt ner under de senaste åren pga. järnbrist utan anemi & småbarnsårens ständiga stressnivå.

   

  Jag var helt lost med mig själv, både inifrån & ut. Jag hade aldrig tänkt tanken, att jag skulle vara i den positionen, att jag måste börja om från noll. Träningsglädjen var lika försvunnen, som min energinivå. Jag var konstant trött, och redan tanken av att ta en promenad kändes lika tungt, som att springa ett marathon.

   

  Genom att börja göra små förändringar i mitt liv, samt framskrida långsamt men smart, så har jag nått tillbaka till det, att träningen igen känns rolig & givande, energinivån har drastiskt förbättrats & jag känner mig stark igen. Men bäst av allt; jag mår bra inifrån och ut! Första gången i livet är jag nöjd med min kropp, och tacksam över vad allt jag kan åstadkomma tillsammans med min kropp. Not even the sky is the limit anymore!

   

  Min styrka som coach/personlig tränare har alltid varit att sprida träningsglädje, motivation, samt att se & ge stöd åt varje individ i livets olika faser. För mig är det viktigt att skapa en plats, där kvinnor äntligen får träna i fred #kroppsfridtillallakvinnor

   

  Jag grundade NiceTreeni år 2017. Jag är utbildad vuxenidrottsinstruktör (Vuokatin urheiluopisto) samt licenserad personlig tränare. Jag har arbetat inom träningsbranchen sedan 2012. Jag har bl.a arbetat som receptionsansvarig för gym, grupptränings-instruktör samt även personlig tränare.

   

  Sedan år 2015 har jag specialiserat mig på kvinnohälsa, träning under/efter graviditet. Jag har lång & bred utbildningsbakgrund inom kvinnohälsa. Jag är även mamma till tre små barn.

   

  Under årens lopp har jag utbildat mig mycket inom träningsbranchen, både i Finland och utomlands. Jag tror starkt på att man aldrig kan veta för mycket & därför är det viktigt för mig att ständigt gå olika utbildningar.

   

  Specialkunnande:

   

  -Nybörjare

  -Livsstilsförändringar

  -Hitta träningsglädje & motivation

  -Vanebaserad kostrådgivning

  -Kvinnohälsa (bla. träning med framfall & bäckenbotten dysfunktioner)

  -Träning under & efter graviditet

  -Aktiv- & tävlingsidrottares pre & postnatal träning

  Utbildningsbakgrund

  Här nedan är listat en del av alla utbildningar inom träning, som jag gått under årens lopp:

   

   

  Viktigaste skolningar samt utbildningar som fokuserar på kvinnohälsa, träning under & efter graviditet:

   

  -FISAF gyminstruktör

  -Trainer4You lic. Personlig tränare (PT)

  -Vuxenidrotts yrkesutbildning (Vuokatin Urheiluopisto) & Vuokatti Sports Personal Trainer

  -MammaBootCamp tränare

  -MammaMage tränare

  -MammaRun tränare

  -MammaPilates tränare

  -Postnatal fitness specialist

  -Pre- & postnatal coach

  -Pregnancy and postpartum athletisicm coach (vol 1 & 2)

  -Vatsakapseli & sonopalpaatio (Corecylinder & ultra)

  -Moderskapsfysioterapins grundkurs

  -PilatesHealth instruktör level 1

  -ProMethod tränare

  -PowerMethod instruktör

  -FasciaMethod instruktör

  -FasciaMethod uppateringskurs (Rehabilitering av magmuskeldelning)

  -TE3 instruktör

   

   

  Andra utbildningar:

   

  -Lesmills bodypump & Sh´bam

  -Vattenjumppa instruktör

  -Balansella

  -Jungle sports instruktör

  osv..

   

  För mig är det viktigt att ständigt uppdatera mitt kunnande & därför vidareutbildar jag mig hela tiden genom att delta i olika utbildningar.

   

   

   

×
Kursernas bokningsregler:
Genom att anmäla dig till kursen godkänner du bokningsreglerna. Grupper och workshops betraktas som en kursenhet. Deltagaren binder sig till hela kursen vid platsbokning. Kurser och workshops bokas via hemsidan, faktura för kursavgiften skickar per mejl inom några dagar.
Jag skickar ett infobrev per mejl före kursen. Kontakta mig via e-post om du inte fått infobrevet en vecka före kursstart. Kontrollera vid behov även din e-posts skräppostmapp.
Anmälan till kursen (platsbokning) är bindande och kursavgiften återbetalas inte. Betalning av kursavgiften är en förutsättning för att delta i kursen. Du kan ge din plats åt en annan person om du vill, ifall du får förhinder. Hör av dig per e-post snarast. Epostadress: fanny@nicetreeni.fi
Om du avbryter din kurs på grund av sjukdom (läkarintyg måste tillhandahållas) kommer avbokningen att vara kostnadsfri. Ångerrätten gäller inte elektroniskt levererat material.
NiceTreeni är inte skyldigt att ersätta kursen om deltagaren inte deltar i hela eller delar av kursen. Om hela kursen avbokas på grund av NiceTreenis anledning, så återbetalas avgiften i sin helhet. NiceTreeni förbehåller sig rätten att ändra kursinnehåll, vid till exempel sjukdomsfall eller pandemi. Ifall förhinder för att hålla kursen face-2-face (pga. pandemin), så kan en del av kursen flyttas online eller till ett senare skede.
Alla utestående överförs till inkassobyrån.

Försäkring:
NiceTreeni har ej försäkrat kunderna. När man deltar i en kurs / PT-timme är det kundens eget ansvar att ordna nödvändig olycksfallsförsäkring. Det är på kundens ansvar att rapportera eventuella förändringar i sin hälsa om det påverkar träningen & prestationen.

NiceTreeni förbehåller sig rätten att ändra villkoren.
×
TIETOSUOJASELOSTE 
 
Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot: 
NiceTreeni 
Grossintie 1, 67600 Kokkola
0405318701 fanny@nicetreeni.fi 
 
Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: 
 Fanny Indola 
 Grossintie 1, 67600 Kokkola
0405318701 
 
Rekisterin nimi: 
NiceTreenin asiakastietorekisteri, markkinointirekisteri 
 
Rekisterin käyttötarkoitus:
 
Kerättäviä henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: 
 
– Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin ylläpito, kehittäminen ja seuranta 
– Palveluiden toteuttaminen 
– PT-tapaamisten/valmennukseen tarvittavan tiedon kirjaaminen 
– Markkinointi, analysointi ja tilastointi 
– Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen 
– Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely 
 
Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: 
 
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on NiceTreeni:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Tietojen käsittely perustuu sekä lakisääteiseen velvoitteeseen että rekisteröidyn suostumukseen. 
 
Rekisterin tietosisältö: 
 
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja: 
 
– Nimi, sukupuoli, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. 
– Jono-, ajanvaraus, paikkavaraus- ja käyntitiedot 
– Tieto asiakkaan ostamista palveluista (ostetun palvelun tiedot, hintatiedot, palvelun käyttötiedot, laskutustiedot, maksusuoritustiedot, maksutapatiedot, maksuaikatiedot, peruutustiedot, palautustiedot) 
-Palvelun käyttötiedot (kurssien osallistumistiedot) 
– Valmennuksen kannalta oleelliset terveydentila tiedot 
– Laskutustiedot 
– Asiakkaan lähettämät sähköpostit, www-lomakkeella lähetetyt yhteydenottopyynnöt ja tekstiviestit, uutiskirjeeseen liittyminen, sähköiset lomakkeet, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
– Asiakkaalta pyydetyt luvat ja suostumukset 
– Asiakkaan itse tuottama sisältö, kuten asiakaspalaute, mielipidekyselyt, kommentit ja muut asiakkaan suostumuksella annetut tiedot 
– Muut mahdolliset asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, esim. harrastuksista ja työstä 
-Evästeet kotisivujen seurannassa 
 
Tietojen säilytysaika: 
 
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakas & valmennussuhteen ylläpitoon, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai markkinointitarkoitukseen. 
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: 
 
-Asiakkaan yhteystietoja, kuten sähköpostia, nimeä ja osoitetta voidaan siirtää säännönmukaisesti markkinointitarkoituksiin tietosuojalain puitteissa (kuten esim. suoramarkkinointi, Facebookin mainostyökalut ja mielipide- ja markkinointitutkimukset) 
-Kirjanpitoon tarvittavat tiedot välitetään kirjanpitäjälle (Afecta Oy) joka säilyttää asianmukaisesti kirjanpitoon tarvittavan aineiston lain mukaisesti 
-Ajanvarausjärjestelmä, maksujärjestelmä, paikkavarausjärjestelmä (Strikingly(kotisivut) / Izettle / SumUp) 
-Yhteystiedoista ei käy ilmi asiakassuhteen laatu 
-Asiakkaan pyynnöstä ja suostumuksesta oleellisia tietoja voidaan luovuttaa konsultointitarkoituksessa tai valmennuksen siirtämistarkoituksessa toiselle ammattilaiselle kuten fysioterapeutille 
-Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
-Henkilötietoja ei koskaan luovuteta eri tahoille 
-Henkilötietoja voidaan erityistilanteissa luovuttaa Suomen lain edellyttämällä tavalla viranomaistahoille. 
-Perinnässä tarvittavat tiedot välitetään perintätoimistolle, jos asiakas ei ole reagoinut maksumuistutuksiin. 
 
Evästeiden (cookies) käyttö: 
 
Käytän sivuillani ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystyn jatkuvasti parantamaan sivujeni sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytän niitä siten, että voin tarjota asiakkailleni kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. 
 
Mikäli sivuillani vieraileva käyttäjä ei halua minun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämäni sivujen ja tarjoamieni palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. 
 
Rekisterin suojaus: 
 
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden kautta. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Sähköinen aineisto on turvattuna salasanojen takana. Manuaalinen aineisto säilytetään sille tarkoitetussa lukitussa paikassa. 
 
Rekisteröidyn oikeudet: 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle postitse. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.